Follow by Email

Monday, October 22, 2012

Wedding Photos & More: Wedding photos My shoots & editing

Wedding Photos & More: Wedding photos My shoots & editing: This are my Weddi...

Monday, November 7, 2011

Ang Kinabuhi Sulod sa Tulo ka Hugna

Natagak ka gikan sa sabakan sa imong Inahan
Nga nagbaligya sa iyang unod og kalag,
Aron may ikapalamoy sa gutom nga igsoon
Og sa Amahan mong sugarol og palahubug.

Mipadayon ka pag kamang ginuyod ang inunlan nga nalimtan sa pag himusod,
Nagduhiraw ka sa pagpangita sa sa inahanong soso og pagpangga;
Nangapaslot na ang imong duha ka palad og tuhod,
Nagsagol na ang sip-on og laway,
Hinunoa mga pagtamay  ang naangkon sa batang  sinalikway.

Pag aginod nagpadayon  gilutos ka sa mga pagsuway,
Drugas, Tulis , Patay sa matag adlaw maoy nag uban sa kanunay;
Gi kaintapan ka na sa katilingban tungod sa imong binuhatan;
Og unya nahagbong ka sa imong lubnganan.Gene Lariosa
Panadtaran, San Fernando, Cebu

Sunday, September 25, 2011

Lipak Og Ulan

Lipak Og Ulan

by Virgencito Iskulastiko Litik on Thursday, September 25, 2011 at 1:24pm
Lipak og Ulan

Nabuak ang nahinanok nga bildo sa kahilum,
Og mibuhagay ang masanag nga sidlak sa banag-banag sa udtong tutok;
Mikaratil og dagan ang kimpang nga orasan;
Kay gigukod sa nag aginod nga bakol nga panahon.

Nagpangusmo ang Dug-dug , nagpamenti ang lipak og liti,
Miakob ang itom nga panganod didto sa nanuyhakaw nga bungtod;
Mihabol ang dag-om sa asul nga langit;
Mihana og hilak samtang naghayang og nagpaabot ang ugang yuta.

Nag Wiris-wiris ang kilat, inubanan sa pagbuhagay sa Kusug nga ulan,
Midagayday ang baha gkan sa mga lugot og sapa-sapa;
Nabasa ang nangliking yuta, og miagi ang trosong anod sa napikas nga suba;
Miulbo ang naghaguros nga baha, wala na kapugngi ang bul-og  sa himaya.

Iskulastiko Litik (gene Lariosa)

Sunday, September 11, 2011

Mga panglantaw


Ang labing nindot nga takna sa imong kinabuhi mao ang imong pag higmata, nga ang imong mga suliran way laing tag-iya, dili nimo kini ikapasangil sa imong mga ginikanan, diha sa palibot, o ba kaha sa imong Presidente, ikaw lang ang mag timon sa imong panaw dinhi ning kalibutan...
Kung mobiya na ang paglaum, mawala usab ang kaikag aron magpadayon sa pagligid ang kinabuhi, mopanaw ang kaisog nga maoy maghaling aron ka magpadayon sa pag bugtaw sa imong ugma, busa karon nagpadayon ako sa pag damgo.
Ang paglantung timailhan sa pag hunong sa pag taob sa dagat;
Mupuli ang aya-ay diin daw sama sa mantika ang tubig ;
Unya mokanaas ang gagmayng balud nagpasabot sa hunason nga umaabot;
Ang kinabuhi sama usab sa dagat may pag taob may pag hunas...
Ang balak dili lang usa ka panglantaw og damgo:
Kini ang nag panday sa atong kinabuhi;
Ang haligi alang sa umaabot nga kausaban:
Ang Taytayan nga nagdugtong sa atong mga kahingawa og sa mga wala pa manghitabo..
 
Ang paghunas og pag taob sa imong katigayunan, nag agad sa kadako sa imong ka isog.
Nahagbong ka gikan sa sabakan sa imong inahan,
mikamang ka sa yuta og nakiglimbasog sa Kalisod,
Og mipadayon kag ambak ngadto sa imong lubnganan...
Amumaha og palamboa ang Binisayang Sugbuanong Dila, Hain og asa ka man karon mag laroy-laroy sa ibabaw ning dangog og lapukong yuta, ayaw kalimot sa Bisaya mong kaliwat.
Ang mata maoy bintana sa imong kalag...
 
Ang pag pangayog pasaylo wala magpaila nga ikaw nasayop og ang laing tawo maoy insakto, kini nagpasabot lang nga imong gihatagan og dakong gibug-aton ang inyong relasyon kay sa imong"GARBO".
 
"Ang labing mahinungdanung butang sa kinabuhi, dili usa ka butang"
 
Ang kinabuhi puno sa kaanyag, nakamatikod ka ba? Tan-awa ang mga Buyog, ang mga gagmayng bata og ang ilang mapahiyumong dagway, simhuta ang ulan, ang hangin nga mosapigad sa imong panit, puy-e ang kinabuhi og ang iyang kamabulukon hangtud sa katapusang tulo sa iyang katam-is. Og unya pakigbugno sa imong mga damgo.
Ayaw ipasigarbo ang imong nakab-ot kay ang tumong sa edukasyon mao ang pag lugit sa atong utok nga "BOGO" ngadto sa usa ka ALIMPATAKAN nga ABLI sa tanang panghitabo og mga butang katingalahan ibabaw ning yuta.
 
Ang pagka mapaubsanun, maoy usa ka matang sa garbo nga dili kaayo kita maka pasakit sa uban..
 
Pakig ambit sa imong mga damgo, gaksa ang halayong lapyahan, kay ang atong katapusang panaw sa kanunay magasunud..
Ang mga butang nga gipamuhat sa uban nga grabing makapalagot nato, maoy makapahimog agianan aron atong masabtan ang atong kaugalingong pagkatawo.
Dili ang unsay atong nakab-ot, kung dili ug unsay atong nahatag, maoy makapahimo natong adunahan...
Ang mga kal-ang taliwa sa imong mga tudlo gihimo aron maoy sal-uban sa mga tudlo sa uban.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinurekbot


Malipay mi og mag Bagyo;
Kay daghan mig lubi nga mapupho;
Punuan sa Lubi wala kami;
Apan sinako nga kopras ang kamada nagkataas;
Wala lang sila mahibaw nga kadto diay pinuwakan pinupho..
Sagay, Butong , og Ungol;
Mao sad nay sagad among kinaon way sagol-sagol;
Kat-kat sa lubi nga walay hak-hak;
Garas , Samad sa dughan kay hadlok matagak;
Matambalan lang ang gutom nga giantos sa mga anak..
Nakatilaw na mo og pulos sud-an way kan-on?
Adto tawn mi sa Dagat mamana og manginhas;
Inig uli wa may bugas;
Ang kuha nga Isda, saang, ug Taktakon;
Maoy gi tuwa og gi un-on way kan-on kan-on..
Kamunggay nga kinamunggayan? nakatilaw namo?
Wala naman gyuy malung-ag bisan tahop.
Kaon nalang pulos kamunggay maong dugay mangamatay,
Tan-awa akong mata green kaayo tungod nas kamunggay.
saging luyat, nakatilaw na mog saging luyat?
Kanang Tuyuon lang jud pag tuba bisan og mao pag pag adlip sa puso,
aron naay malung-ag?
 
Paypayi ang nagbagang kalayo sa imong pagbati aron mo samot pagdilaab ang imong gugma sa imong yutang natawhan, lumsi ang mga pag duha-duha dunggaba sa mahait nga punyal og ilubong ngadto sa nagbukal nga asupre ang mga huna-hunang iningles haron imong mahiaguman ang katam-is sa pinulungang binisaya
 
 
 
 

Mga Panglantaw sa Kinabuhi

"Ang pinaka malipayong bahin sa kinabuhi mao ang paghimo sa mga butang nga gisulti sa imong mga silingan nga imposible nimong maabot"
 
Pagkat-on gikan sa mga sayop sa uban, ayaw na kinig buhata sa imong kaugalingon kay masayang lang ang imong oras sa paghimo og sayop.
Naa koy Higala nga adunahan, dili na siya malipay sa mga material nga butang, kay na immune na kunu siya, ang dako niyang kalipay mao nalang ang pag pang hatag og scholarships, donate kung naay mga katalagman nga mahitabo, mosuroy siya sa mga ospital unya maniid sa mga tabanganan nga tinuod. dili jud siya magpa-ila...ikaw unsa may makalipay nimo? sex, money, power? kung ang imong tubag naa sa tulo..dako pa kag problema.
Ato nang na kunsumo ang katunga sa atong kinabuhi usa pa nato madiskobrehe ang tumong og nganung gi destino ta ni lord dinhi sa earth..
Kitang tawo nahisama sa usa ka lawod sa katawhan, kung naay usa kabalding dagat nga hugaw ang masagol, dili kini makahimong hugaw sa tibuok dagat...
Ang pagpangayo og pasaylo maoy timailhan sa tawo nga lig-on og isog...ang mga mahuyang gahi nga mohatag sa ilang pasaylo...
Ang atong tumong ning kalibutan mao ang pagtabang sa isig ka tawo, apan bisan og dili ka makatabang, palihug ayaw lang intawn sila pasakiti..
 
Kini bitaw naa tay milagrong gibuhat, Kung motan-aw gani ta sa uban morag ato pud silang i angin sa atong binuhatan, morag sa atong panan-aw parehas ra mog balhibo kalaen mangangin man diay sa ilang tinuwaran..
Pasayloon lagi ta sa GINOO sa makadaghan, apan kung imo gyud nga tuyoon ang pagpakasala! aw ang GINOO ray nasayod nimo do.
Kung magsigi ka og sangpit sa GINOO matag adlaw unya sukwahe ang imong binuhatan, sama ra og imong gihimong boang ang imong kaugalingon..
Kung sukad sa imong pagka matngon og buot wala ka makasangpit sa GINOO, karon ang maayong panahon sa pag ampo, sure gyud ko nga paminawon ka ni Lord, kay matinga man siya kinsa ning tingog nga bag-o niyang nabati..
Atong kanunay nga hinumduman ang paghigugma sa mga tawo og ang pag gamit sa mga butang, dili kay ang pag higugma sa mga butang unya pag gamit sa mga tawo..
Ang kwarta mahinungdanon, dili tungod kay kini may balor nga mahimong ikapamalit, kung dili mas grabe pa niana, maghatag kini kanimo og sayop nga pagtuo nga ikaw gamhanan..
 
Ang salapi maoy timbangan sa tawo, kini ang mag takda sa iyang kantidad og dili sa iyang mga binuhatan.
Ang kaminyoon nga walay kalipay, dili maiisip nga kasakit sa panagtiayon apan kini usa ka maisugon nga pakiglimbasog aron atubangon og pas-anon ang tagsa-tagsa ka mga kinaiya.
Maihap lang sa tudlo ang mga higala nga maunungon,
1. Ang imong asawa nga guwang na bati pag nawong.
2. Ang imong iro nga maas na kaayo.
Apan kung ang imong bahandi nag tubod, dili maihap ang tawo nga buot mo tilap sa imong lubot...
Ang imong gipaabot nga kaharuhay niabot na, wala lang mamaayo pagka bahin-bahin..
Kung ININGLIS gani atong gamiton adto ra na kutob sa atong utok, apan kung mag BINISAYA gani ta, lagbas gyud hangtud sa kinahiladman sa atong kasing-kasing. Di ba tinuod ? ..
Ang tawo dili pa TIGUWANG hangtud nga moabot ang panahon nga mga PAGMAHAY nalang maoy mupuli sa iyang mga damgo
Kung imong kumoton ang kalagot, sama ka sa nag komkom og baga sa uling, ang imong tumong mao ang pag-itsa niini ngadto sa laing tawo,diin ikaw ang unang mapaso..
Kung gusto ka nga matuman ang imong mga damgo, ayawg katug..
Sa una dili lang nila panumbalingon ang imong gipanulti, unya yam-iran pa ka!, unya kay tinuod man, moingon dayon, Ayyy nakahibawo man ko ana..
Dinhi ning kalibutan kung imong pangitaon ang kamatuuran, makakita sad kag dakong gubot og buroka.
Kung hatagan kita og gahum sa pagbasa og huna-huna, tingali ang unang mahitabo mao nga mangawagtang og hinay-hinay ang imong mga higala,kay bisan og unsa nimo ka suod ang imong higala may gihambin man jud kang kapungot niya nga imo lang gitago.
Ang kagutom maoy magtukmod sa tawo aron matulog, iyawat nalang magdamgog lami, usahay makatilaw lang silag lami sa oras nga ting tour...
 
Unya kana mahinumdum sa imong mga yagit nga silingan kung wala na sila sa imong panan-aw ..
 
Ang tawo molangyaw ngadto sa halayong yuta aron magsud-ong uban sa kahikurat, sa mga tawo nga iyang gibiyaan og gipaka walay bili didto sa iyang dapit nga gigikanan.
Ang kagutom maoy magtukmod sa tawo aron matulog, iyawat nalang magdamgog lami, usahay makatilaw lang silag lami sa oras nga ting tour.
Unya kana mahinumdum sa imong mga yagit nga silingan kung wala na sila sa imong panan-aw .
 
Ang tawo molangyaw ngadto sa halayong yuta aron magsud-ong uban sa kahikurat, sa mga tawo nga iyang gibiyaan og gipaka walay bili didto sa iyang dapit nga gigikanan.
Ang pagtabang nga wa maghandum og bawos, maoy mga timailhan sa usa ka adunahang binuhat..
 
Ablihi ang imong panghunahuna aron imong maukab ang secretong kaban sa uniberso.
Og sa katapusan dili ang katuigan sa imong kinabuhi ang iphon, kung dili ang kinabuhi nga imong gi puy-an sa dili maihap nga katuigan.
 
Tan awa ang kalibutan from outside, aron imong matugkad og makita ang ka mabulokon sa kinabuhi, think out of the box. dili ba daghan kag madiscover.
Ang tawo dili usa ka karne lamang, kung susihon pag ayo sa usa ka gamhanan nga microscope imong makita ang mga atoms nga naay nagtuyok nga mga electrons, protons, neutrons in short kita usa ka binuhat nga napuno sa energy..Ang imong utok napuno sa mga electrical impulses og brainwaves ang imong kasingkasing gipalihuk pinaagi sa electrical impulse aron masayon pag sabot kita usa ka gamay nga computer kanang imong gipanghimo na register na kana didto sa Mainframe Computer sa Langit..
Ang imong mind gamhanan, kana kung mutoo ka! What your mind can concieve it can achieve...kana tungod kay kita made in the image and likeness of GOD. kanang imong utok kanunay nga nag transmit og mga information nga iyang gilabyog ngadto sa kawanangan diin kini maoy gi recieve sa atong creator. Kung matingala ka sa technology sa celpon mas labaw pa niana ang technology sa GINOO...
Nindot gyud diay ning na anad na ta nga ang puso maoy isud-an sa mais nga kan-on, usahay kung way puso, asin ang itunlo, og di gani ang ulo sa buwad dugmokon unya butangan og init tubig mora nag kape..kay sa panahon nga wala gyud aw kilaw lang og preskong hangin gkan sa lawod.
Pagka nindot e reminisce sa mga kanhiay ang mga tapok-tapok sa pamilya, ang mga reunions apan usahay gud mao naman hinuon ni ang panahon aron manggawas ang mga botbot ang mga panghambug og unsay mga nakab-ot og pilay natumpi nga bahandi. diing nasora gkan hasta ang pila ka buok baktin nga binuhi hehehe ka alegre sa people..
Kining tanang mga materyal nga butang, celpon nga blackberry, ipod, high end nga mga digital camera, laptop computer mga alahas, mahalon nga mga bag og mga sapot, lamian nga pagkaon, nindot og harianon nga balay, nindot nga sakyanan ferrari, lamborghini, porsche, fortuner,, honda civic, etc.....mga salimbong lang sa tinuod nga panghitabo sa kalibotan aron ka mahilayo sa tinuod nga tumong og tuyo why nga naa ta diri sa earth.
Dili gyud ta moangkon, apan kini ang matuod, kung walay hangin walay kinabuhi, hunong na sa imong pagpaka buta bongol pagmata na oy naay ginoo nga nag sigi og tan-aw sa imong binuhatan..
Tanang tawo gustong mokab-ot og mga dagkong butang, apan ilang nalimtan nga ang kinabuhi hinimo sa mga gagmayng molecules...
Ang pagka maayong tawo maoy yawe aron dili ka hikalimtan sa mga tawo nga kanimo nahigugma og sa imong gipangtabangan, ikulit ang imong ngalan sa tagsa tagsa nila ka kasingkasing, dili sa imong lapida.
 
Ang kinabuhi lisud alang sa mga tawo nga nanginabuhi alang sa uban, apan mao sad kini makalipay og makapa adunahan niya.
Samtang magkahinog ang atong edad, magdungan pud unta og kalumo ang atong kasing-kasing, apan mo sukwahi man gyud ning uban, magkatiguwang muduyog pod og ka laksot ang ilang kinaiya, Bangis na kaayo, pwerti nang ka igihan, ang ka dawo makalilisang, gagmayng butang dali rang maka suko o ba kaha kung magkatiguwang ta mogawas gyud ang kinaiyang tawhanon.
 
Ang kinabuhi sama sa usa ka tulay. Molabang ka niini, apan ayaw baya gyud pagbuhat og payag taliwa sa tulay ha... kay!
 
 
Ayaw og bilanggoa ang imong mga anak sa imong nakat-unan kay sila natawo sa laing panahon.
One day your life will flash before your eyes. Make sure its worth watching. Mao nga kung kusug kaayo ka mo tan-aw og porno, hasta si lord maka kita og porno..unya dili ka mauwaw ana? usa na ko ana.. ka maka uuwaw baya diay nato no?
 
All is fair in love and War... matud pas panultion, panahon sa gyera og katalagman ang gikaon sa pobre og adunahan prehas ra gyud kamote og saging kay wala namay pulos ang bulawan og sapi , adto ta tanan manghigda sa langub anang mga panahuna..
 
Ang tanghaga sa kinabuhi sa tawo pag ka anindot sud-ungon, apan subo paminawon nga dyutay ra ang nalingaw, kasagaran busy pangitag kwarta nalimtan ang tinuod nga tumong og tuyo ning kalibutan..
 
Inig ka buntag mo mata, magluto, mag C.R., maligo, mo kaon, mag ilis, molakaw mangitag kwarta.
Pag abot sa hapon muuli, magluto, mokaon, mag rosaryo, matug.. unya balikag basa ang unang sentence kay mao nasad nay mahitabo pagka sunud adlaw.. Apan kung daghan kag sapi layo kag maabtan. daghan kag mabuhat nga legal og illegal, daghan kag makita nga dili makita sa uban
Usahay aron imong masud-ong og maayo ang imong kaugalingon, kinahanglan nga mogamit ka sa mga mata sa uban..
Ang pag surrender wala magpasabot nga ikaw huyang, usahay kini nagpakita og unsa ka kalig-on aron imong buhian ang usa ka butang.
samtang wala ka pa itukmod ayaw sa kadagma.
Ayaw pag yaga-yaga sa huna-huna sa uban tungod kay kini lahi sa imoha, basin baya kung kamong duha maoy sayop..
 
Ang tawo nga maalamon iyang unahon pag susi ang iyang kaugalingon, ang yabag, unahon niyag susi ang iyang silingan..
 
Ang ka brayt sa usa ka tawo, masukod pinaagi sa gidak-on sa mga butang nga makapasuko niya...ikaw, asa kutob ang imong pailub?
 
Relehiyon og edyolohiya maoy maka bahin-bahin sa nasod, Damgo og pangandoy maoy makahiusa sa katawhan..
Ang ambisyon makahatud nato sa halayong lugar, apan kinsa kaman sa pagkahiabut na nimo didto?
 
Unsay imong mahimo sa usa ka Boang nga mas bryt pa nimo, nga ganahan maminaw sa imong mga opinyon, apan sa gihapon magpadayon sa iyang pagka boang?
Daghang tawo gusto nga mausab ang kalibutan, apan gamay ra ang gustong mag-usab sa ilang kaugalingon..
Atong gi pilo-pilo ang atong mga pag-antos pinaagi sa pag among-among sa atong isig ka tawo..
Akong gihangop ang matag tawo nga mosulod sa akong kinabuhi nga usa ka oportunidad aron makat-unan ang kinaiyang tawhanon,og sa akong pagka ako, silang tanan may pagtulun-an nga gi paambit alang nako, og maninguha kung makat-on
 
Ang kadena sa imong bisyo luya kaayo nga dili pa nimo mabati,
hangtud nga mahimo kining kusgan nga dili na nimo kini mabugto
 
Ang konsensya mao ang gamayng tingog nga magpahinumdum nga may laing binuhat ang nag sud-ong nato..
 
"Ang tawo nga mahigugmaun magpuyo sa kalibutan nga puno sa gugma,
Ang tawo nga masuk-anun magpuyo sa kalibutan nga puno sa kayugot,
Matag tawo nga imong masugatan sa sulod sa panimalay imong Salamin."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ang Pag Lantong sa Dagat


by Virgencito Iskulastiko Litik on Wednesday, September 7, 2011 at 1:24p 

Gagmayng balud ang musugat sa nanguyot kung lapa-lapa;
Matag tigsawop niini sa bulok kape nga lapuk sa katunggan;
Mogimok ang mga mananap nga maoy nagpamahit sa mikatol kong panit;
Giantos ko kini aron lang may makuha akong takla og bugo, paon sa panagat;
Pasol maoy gamit  sa pagsintak sa isdang mangagat.

May panahon nga dagat mag suag mga balud mag awon mag kira-kira;
Takna sad kini aron mga isda maglumba sa pag paniba;
Bawon kung pingwit sa buko-buko gi sab-it, mibawog ngadto sa dagat, nag sagitsit;
Inig bunlot, sintak dayon aron isda masangit taga nga dala sa bato nanggunit,

Nag kadaiyang bulok sa isda ang nakuha, may asul, dag, og kolor berde;
Bantol, kalambiray, pata, labayan, silay, og isdang katambak;
May misagol nga kasag hastang tamboka sa paak;
Mao kini kalipay nga dili kabayran og sapi;
Ang pagpanagat nga inubanan sa linigoy,
Aron makalihay sa hugason og bughaunong kahoy.

Dinhi ra ko kutob kay hastang ka kapoy,
Ni ining mag tagik tag balak nga mag kuwang ang kahibalo;
Sa mga pulong nga lunsay Cebuano, binisaya nga dyutay rag bokabolaryo;
Pwerting ataya mag labad akong ulo... dha na mo...

Skulastiko Litik ( Aka Gene Lariosa)