Follow by Email

Sunday, September 11, 2011

Ang Pag Lantong sa Dagat


by Virgencito Iskulastiko Litik on Wednesday, September 7, 2011 at 1:24p 

Gagmayng balud ang musugat sa nanguyot kung lapa-lapa;
Matag tigsawop niini sa bulok kape nga lapuk sa katunggan;
Mogimok ang mga mananap nga maoy nagpamahit sa mikatol kong panit;
Giantos ko kini aron lang may makuha akong takla og bugo, paon sa panagat;
Pasol maoy gamit  sa pagsintak sa isdang mangagat.

May panahon nga dagat mag suag mga balud mag awon mag kira-kira;
Takna sad kini aron mga isda maglumba sa pag paniba;
Bawon kung pingwit sa buko-buko gi sab-it, mibawog ngadto sa dagat, nag sagitsit;
Inig bunlot, sintak dayon aron isda masangit taga nga dala sa bato nanggunit,

Nag kadaiyang bulok sa isda ang nakuha, may asul, dag, og kolor berde;
Bantol, kalambiray, pata, labayan, silay, og isdang katambak;
May misagol nga kasag hastang tamboka sa paak;
Mao kini kalipay nga dili kabayran og sapi;
Ang pagpanagat nga inubanan sa linigoy,
Aron makalihay sa hugason og bughaunong kahoy.

Dinhi ra ko kutob kay hastang ka kapoy,
Ni ining mag tagik tag balak nga mag kuwang ang kahibalo;
Sa mga pulong nga lunsay Cebuano, binisaya nga dyutay rag bokabolaryo;
Pwerting ataya mag labad akong ulo... dha na mo...

Skulastiko Litik ( Aka Gene Lariosa)

No comments:

Post a Comment