Follow by Email

Sunday, September 25, 2011

Lipak Og Ulan

Lipak Og Ulan

by Virgencito Iskulastiko Litik on Thursday, September 25, 2011 at 1:24pm
Lipak og Ulan

Nabuak ang nahinanok nga bildo sa kahilum,
Og mibuhagay ang masanag nga sidlak sa banag-banag sa udtong tutok;
Mikaratil og dagan ang kimpang nga orasan;
Kay gigukod sa nag aginod nga bakol nga panahon.

Nagpangusmo ang Dug-dug , nagpamenti ang lipak og liti,
Miakob ang itom nga panganod didto sa nanuyhakaw nga bungtod;
Mihabol ang dag-om sa asul nga langit;
Mihana og hilak samtang naghayang og nagpaabot ang ugang yuta.

Nag Wiris-wiris ang kilat, inubanan sa pagbuhagay sa Kusug nga ulan,
Midagayday ang baha gkan sa mga lugot og sapa-sapa;
Nabasa ang nangliking yuta, og miagi ang trosong anod sa napikas nga suba;
Miulbo ang naghaguros nga baha, wala na kapugngi ang bul-og  sa himaya.

Iskulastiko Litik (gene Lariosa)

No comments:

Post a Comment