Follow by Email

Sunday, September 11, 2011

Mga panglantaw


Ang labing nindot nga takna sa imong kinabuhi mao ang imong pag higmata, nga ang imong mga suliran way laing tag-iya, dili nimo kini ikapasangil sa imong mga ginikanan, diha sa palibot, o ba kaha sa imong Presidente, ikaw lang ang mag timon sa imong panaw dinhi ning kalibutan...
Kung mobiya na ang paglaum, mawala usab ang kaikag aron magpadayon sa pagligid ang kinabuhi, mopanaw ang kaisog nga maoy maghaling aron ka magpadayon sa pag bugtaw sa imong ugma, busa karon nagpadayon ako sa pag damgo.
Ang paglantung timailhan sa pag hunong sa pag taob sa dagat;
Mupuli ang aya-ay diin daw sama sa mantika ang tubig ;
Unya mokanaas ang gagmayng balud nagpasabot sa hunason nga umaabot;
Ang kinabuhi sama usab sa dagat may pag taob may pag hunas...
Ang balak dili lang usa ka panglantaw og damgo:
Kini ang nag panday sa atong kinabuhi;
Ang haligi alang sa umaabot nga kausaban:
Ang Taytayan nga nagdugtong sa atong mga kahingawa og sa mga wala pa manghitabo..
 
Ang paghunas og pag taob sa imong katigayunan, nag agad sa kadako sa imong ka isog.
Nahagbong ka gikan sa sabakan sa imong inahan,
mikamang ka sa yuta og nakiglimbasog sa Kalisod,
Og mipadayon kag ambak ngadto sa imong lubnganan...
Amumaha og palamboa ang Binisayang Sugbuanong Dila, Hain og asa ka man karon mag laroy-laroy sa ibabaw ning dangog og lapukong yuta, ayaw kalimot sa Bisaya mong kaliwat.
Ang mata maoy bintana sa imong kalag...
 
Ang pag pangayog pasaylo wala magpaila nga ikaw nasayop og ang laing tawo maoy insakto, kini nagpasabot lang nga imong gihatagan og dakong gibug-aton ang inyong relasyon kay sa imong"GARBO".
 
"Ang labing mahinungdanung butang sa kinabuhi, dili usa ka butang"
 
Ang kinabuhi puno sa kaanyag, nakamatikod ka ba? Tan-awa ang mga Buyog, ang mga gagmayng bata og ang ilang mapahiyumong dagway, simhuta ang ulan, ang hangin nga mosapigad sa imong panit, puy-e ang kinabuhi og ang iyang kamabulukon hangtud sa katapusang tulo sa iyang katam-is. Og unya pakigbugno sa imong mga damgo.
Ayaw ipasigarbo ang imong nakab-ot kay ang tumong sa edukasyon mao ang pag lugit sa atong utok nga "BOGO" ngadto sa usa ka ALIMPATAKAN nga ABLI sa tanang panghitabo og mga butang katingalahan ibabaw ning yuta.
 
Ang pagka mapaubsanun, maoy usa ka matang sa garbo nga dili kaayo kita maka pasakit sa uban..
 
Pakig ambit sa imong mga damgo, gaksa ang halayong lapyahan, kay ang atong katapusang panaw sa kanunay magasunud..
Ang mga butang nga gipamuhat sa uban nga grabing makapalagot nato, maoy makapahimog agianan aron atong masabtan ang atong kaugalingong pagkatawo.
Dili ang unsay atong nakab-ot, kung dili ug unsay atong nahatag, maoy makapahimo natong adunahan...
Ang mga kal-ang taliwa sa imong mga tudlo gihimo aron maoy sal-uban sa mga tudlo sa uban.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 comments:

  1. Taas taas sab ning imong balak undong da. Apan napuno sa mga katin-awan sa kinabuhi.

    ReplyDelete
  2. Mga tinagsip lang ni siya sa kinabuhi sa tawo sir, mga pinong panglantaw. dili gyud ni siya balak sir komentaryo lang ni akoa. salamat sa pagsuroy diri sir.

    ReplyDelete