Follow by Email

Sunday, September 11, 2011

Panahum


Panahum

by Virgencito Iskulastiko Litik on Wednesday, September 7, 2011 at 6:44pm

Mga Panglantaw ni yotnej

Gidat-ul ang Liog sa tadtaran sa mga tanghaga aron kini tagudtaguron og huknayon,

Kini masabtan lang sa mga may igo og lapad, wanang, nga panabut, atong ablihan

Ang atong salabutan aron pasudlon ang nagkadaiyang panglantaw og baruganan.

Kung dili nimo dawaton ang mga negatibong pagsaway, unya imo hinuon kining supakon

Og dili paminawon, nahisama ka sa usa ka garapon nga ginamos nga hugot kaayong pagkatabon.

Gahi kaayong ablihan, diin ang sulod niini hilabihan na diayng pagkahuom, pwerting baklaga.

Sama kita sa usa ka komentarista sa kahanginan, tinuod ikaw ang nagdumala sa programa apan kinsa naman lang unyay maminaw nimo kung imong supakon ang imong mga tigpaminawan, matag usa nato

May kaugalingon bahig.. “Ang Pagpaminaw maoy sinugdanan sa panaghiusa.”

Iskulastiko Litik..

No comments:

Post a Comment